HONG KONG - MEI FOO BRANCH

Orient Exchange Company (HK) Limited
Shop No 97A
No 69-119 Broadway
Mei Foo, Sunchun,
Kowloon, Hong Kong.
852 27430014 (Work)
852 27438421 (Fax)


Working Hours : All Days
08:30 AM to 06:30 PM